APRAZAMENTO DO INCIO DO  2º CUADRIMESTRE  AO 08/02/20201 

NOVA NORMALIDADE

Actualización dos manuais, guías e protocolos fronte a covid-19 22/02/2021

 Protocolo de actuación ante a aparición dun caso sospeitoso de COVID-19 na Universidade de Vigo      

   Protocolo de actuación para a actividade docente presencial 2020-2021

Manual docencia_avaliación

MINU CCCAA comunicado 020420 

Resolución Reitoral 01/04/2020_ Prácticas académicas externas

ADOS: CAMPAÑA DE DOAZON DE SANGUE no marco de colaboración entre as tres Universidades Galegas e A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

 

 

Acto de Benvida

 

Curso académico 2020-2021

 

Para cumprir coas recomendaciións das autoridades sanitarias, estabeceránse dúas quendas, 10:00 h Grupo 1 e 11:15 h Grupo 2, a distribución dos grupos farase pública na segunda semana de setembro.

 

 17 de setembro | Acto de Benvida  alumnado de 1º curso. LUGAR: Aula Cabaleiro Goás HH0 (Complexo Hospitalario Universitario Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras)

 GRUPO 1:  de Álvarez Carnero a González Belloso

 GRUPO  2:  de González Varela a Yánez Carrasco

 

                                                                                      GRUPO 1                                                                                    GRUPO 2


 

                                                                      

                        . Equipo Directivo Escola                | HORA: de 10:00 a 10:15 h                                                 | HORA: de 11:15 a 11:30 h

                        . Delegación Alumnado                  | HORA: de 10:15 a 10:30 h                                                 | HORA: de 11:30 a 11:45 h

                        . Coordinadora de 1º curso            | HORA: de 10:30 a 10:45 h                                                 | HORA: de 11:45 a 12:00 h

 

16 de setembro Acto de Benvida alumnado de 2º, 3º e 4º curso.

                             | Presentación 2º curso | Coordinadora de 2º curso | 11:00 h | Aula 2 CampusRemoto            Enlace https://campusremotouvigo.gal/faculty/151

                             | Presentación 3º curso | Coordinador de 3º curso   | 11:00 h | Aula 3 CampusRemoto

                             | Presentación 4º curso | Coordinadora de 4º curso | 11:00 h | Aula 4 CampusRemoto

                                                                                                          

                        

 INICIO CLASES: Luns 21 de setembro de 2020

 

CONVOCATORIA - Horas docentes:

  • Resolución definitiva de puntuacións para o proceso selectivo de dous postos de profesorado a tempo parcial para a materia de Enfermería Xeriátrica e Coidados Paliativos para o curso 2019 / 20, da Escola Universitaria de Enfermería de Ourense.
  • Resolución definitiva de puntuacións para o proceso selectivo de dous postos de profesorado a tempo parcial para a materia de Bioquímica para curso 2019 / 20, da Escola Universitaria de Enfermería de Ourense.
  • Convotactoria de Bioquímica
  • Convocatoria de Xeriatría

Enfermería exhibe o seu lado máis científico - Faro de Vigo

A investigación en enfermería colle pulo nas aulas - Diario da Universidade de Vigo

 

Como facer para que a pasta e o arroz engorden menos