EQUIPO DIRECTIVO

 Directora: Mª Milagros Fernández Varela

 Secretaria Académica: Natalia Fariñas Valiña

 

XUNTA DE PADROADO

 Presidente:

 Julio García Comesaña -Xerente Xestión integrada de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras.

 

Membros do equipo de Dirección:

 Mª Milagros Fernández Varela -Directora

 Natalia Fariñas Valiña -Secretaria Académica

 

Representantes da Consellería:

 Laura López del Castillo

 Cristina Enjamio Cabado

 

Representantes da Universidade de Vigo

 

 Mª de la Concepción Pérez Lamela

 

Directora de Enfermaría do CHUO

Beatriz Cabanelas González

 

Representante do Profesorado

 Maria Reyes Pérez Fernandez

 

Representante do alumnado

Noel Borrajo Álvarez

 

XUNTA DE CENTRO

 Membros do equipo de Dirección:

Mª Milagros Fernández Varela - Directora

Natalia Fariñas Valiña-Secretaria académica

 

 Administrador:

 Cristina Enjamio Cabado

 

Representante da Consellería:

  Laura López del Castillo

 

Delegada/o de la Universidade de Vigo

 Mª de la Concepción Pérez Lamela

 

Representante do Profesorado a Tempo Completo

 Maria Reyes Pérez Fernández

 Raquel Pérez Rodríguez

 

Representante do Profesorado a Tempo Parcial

 Jaime Cerradelo Lama

 Mª José Juliana Álvarez García

 

Representantes do alumnado:

Pablo Rodríguez Iglesias

Noel Borrajo Álvarez

Andrés Fernández González

 

COMISIÓNS DE CENTRO

COMISIÓN PERMANENTE

Presidenta: Mª Milagros Fernández Varela

SecretariaNatalia Fariñas Valiña

PDI:

 • Eduardo Ramos Asensio
 • Raquel Pérez Rodríguez
 • María Reyes Pérez Fernández
 • Mª José Menor Rodríguez

PAS: Eduardo Ordóñez Gordón

AlumnadoNoel Borrajo Álvarez

COMISIÓN DOCENTE

Presidenta: Mª Milagros Fernández Varela

PDI:

 • Natalia Fariñas Valiña
 • Eduardo Ramos Asensio
 • María Reyes Pérez Fernández
 • Raquel Pérez Rodríguez
 • Mª José Menor Rodríguez
 • Mª José Juliana Álvarez García

COMISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNA

 • María Milagros Fernández Varela
 • Natalia Fariñas Valiña
 • Raquel Pérez Rodríguez
 • Mª José Juliana Álvarez García
 • Ana Fernández Conde
 • Mª Florentina Vale Iglesias

 COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDADE

Presidenta: Mª Milagros  Fernández Varela

 

Secretaria: Natalia Fariñas Valiña (Coordinadora)

 

PDI: Eduardo Ramos Asensio (representante do PDI)

 PAS: Avelino González Salgueiro

    Alumnado: PTE

Egresada: Ana Fernández Conde

Representante da sociedade: Mª José López Otero