Resolución da Comisión de Organización Académica, recoñecementos e valoracións