• Composición:
María Milagros Fernández Varela        Presidenta
Natalia Fariñas Valiña   Secretaria, Coordinadora de Calidad
Eduardo Ramos Asensio   Representante de PDI
Ana Fernández Conde   Representante de Egresados
Julián Puente Ferreiro   Delegación de Alumnado
Avelino Rodríguez Salgueiro   Representante PAS
María José López Otero   Representante da Sociedade