Composión

Mª Milagros Fernández Varela (Presidenta)

Natalia Fariñas Valiña (Secretaria, Coordinadora de Calidade)

Eduardo Ramos Asensio (Representante de PDI)

Ana Fernández Conde (Representante de Egresados)

Julian Puente Ferreiro (Delegación de alumnado)

Avelino Rodríguez Salgueiro (Representante PAS)

Mª José López Otero (Representante da sociedade)