Datos de contacto

E. U. de Enfermaría de Ourense

Rúa Ramón Puga, 52 - 56 C.P. 32005

Campus de Ourense
Universidade de Vigo

Teléfono/FAX: 988 385458