Normativa da Escola de Enfermería

         NORMATIVA                                                                                                                                                           APROBACIÓN


 

 

Normativa da Universidade de Vigo

 


 . Riscos Laborales

Normas de actuación no ámbito da organización docente ante casos de confinamento ou baixa por COVID-19

Avisos

Resolución Reitoral do 17 de febreiro de 2021

Resolución Reitoral do 3 de febreiro de 2021

Resolución Reitoral, do 27 de xaneiro de 2021

Resolución Reitoral do 27 de xaneirode 2021 modificado


 

Normativa Xestión académica