Características                                    Área de coñecemento

Campus: Ourense                                Área de Ciencias da Saúde

Tipo: Grao

Créditos ECTS totais: 240

Modalidade: Presencial

Prazas: 55

Número de cursos: 4

Código: O51G140V01

Planificación do ensino